Gå ner i vikt utan att banta!

Är det möjligt? Ja!
Grunden till GImetoden är mycket enkel. Öka din dagliga stegmängd genom promenader eller genom att finna steg i vardagen och du kommer att gå ner i vikt. Alla steg räknas! Du jobbar hela tiden mot positiva mål. Försök att klara 10 000 steg per vecka osv. Positiva mål ger glädje, ökad livskvalité och minskad vikt.

Bättre resultat!

Kombinationen av ökad stegmängd och bättre kostvanor är nyckeln till effektiv viktminskning. Få kontroll över din förbränning och ökar den. Du kommer att röra dig mera. Du kan äta ungefär som vanligt, eftersom du ökar på din förbränning. Prova metoden – ett kul sätt att tappa vikt.

Läs mer om: GI, GI-metodenoch GI tabell