Är det dags för ett fönsterbyte?

Är det så att du går in tankarna att byta fönster? Det är ju en hel del saker som gäller att ha klart före du genomför ett fönsterbyte. Du kan förvisso få hjälp med att byta fönster Södertälje, men det är bra att före det ändå veta vad för slags fönster du vill ha eller behöver. Så fundera lite på dina behov och kolla sedan av olika fönstertyper.

För att få rätt mått på de nya fönstren, så gäller det ju att mäta rätt. Du bör då göra en  noggrann mätning av karmmåtten.

Ska fönstren vara öppningbara eller inte?

Oftast är icke öppningsbara fönster billigare, men du måste vara medveten om att minst ett fönster per rum ska gå att öppna!  Det är en fråga om brandsäkerhet och kan betyda en enorm skillnad i antalet flyktmöjligheter för de som blir fast inne i huset vid en eventuell brand. Sen är det ju även skönt att kunna öppna upp för att vädra. 

2- eller 3-glasfönster?

Generellt kan man säga att ju fler glas det är i ett fönster, ju fler luftspalter skapas. Det i sin tur gör att fönstren också håller isoleringen bra. Dock är många fönster idag av energimodell och då kan du istället fokusera på vad det är för U-värde på fönstret. Förmågan att isolera anges i fönstrets u-värde. Ju lägre detta värde är, desto bättre är fönstrets isolerförmåga. Utifrån de u-värden som fönstret får i mätningar klassas också fönstren.

20 Apr 2022